MY SPRING FAVORITES

SPRING

FAVORITES

Take a look at my favorite spring fashion items.

You can shop them via the link.

ABOUT ME

Hi there! My name is Peggy; freelance media/ graphic designer, fashion and travel lover, entrepreneur, founder One 2 Twelve Timepieces and Peggyleenders.nl

FOLLOW ME ON INSTAGRAM

Why an Internship abroad should be on your bucket list

April 6, 2017

 

*ENGLISH VERSION BELOW

 

In 2014 kreeg ik de keuze om op stage te gaan naar het buitenland. Dat leek mij echt ontzettend gaaf, maar ook best wel eng. Bedoel, in je eentje.. in het vliegtuig, vrienden maken, ver weg van familie en vrienden. Toch heb ik de stap gezet om mijzelf gewoon eens in het diepe te gooien. Ik ging naar... Nieuw-Zeeland! Ja je zal wel denken, meteen naar de andere kant van de wereld? Maar ik zat al een jaar naar plaatjes en filmpjes van Nieuw-Zeeland te kijken, dus is moest en zou het doorzetten. 

 

Nadat ik een toffe stage bij een Nederlands bedrijf in Auckland had geregeld (Stagereizen.nl), heb ik mijn vliegticket geboekt (YES, ik kon niet meer terug). Vervolgens heb ik mijn to-do lijst afgewerkt (dat houd in regelen van visum etc.). Toen ik minstens 2 weken van te voren mijn koffer al gepakt had, ja ik was echt heel excited, begonnen de kriebeltjes wel te ontstaan!

 

SCHIPHOL

Eenmaal op Schiphol aangekomen, werd ik best wel zenuwachtig. Bedoel, er staat je een reis van 29 uur te wachten en helemaal in je eentje. Moest ik ook nog eens 10 uur wachten op Dubai midden in de nacht…anyways.. Het afscheid was best heftig. Je gaat weg voor 4,5 maand en om mijn familie, vrienden en boyfriend achter te laten was echt niet leuk! Gelukkig kwam mijn vriend mij halverwege mijn stage opzoeken.

 

Nieuw-Zeeland
Vanuit het vliegtuig kon ik NZ zien, echt prachtig! Ik had echt zoiets van YES, ik doe dit gewoon, hoe tof. Toen ik eenmaal op de grond stond, was ik super blij. Ik moest mijzelf wel even uit die oncomfortabele minihouding krijgen na 29 uur in het vliegtuig. Maar na wat rekken en strekken, was ik weer helemaal normaal.

 

Out of my comfort zone

Alles was perfect voor mij geregeld en ze kwamen mij ophalen met een busje en naar het appartement brengen. Helemaal super. Toen ik daar kwam, was ik helemaal alleen en natuurlijk erg moe van de reis. Toen ik eenmaal op mijn kamer zat, nou….toen dacht ik, en nu??? Ik kon wel janken! Ik voelde me super alleen en ik had niemand om tegen te praten. Mijn kamergenoot (een Nederlandse, gelukkig) was net de stad in, dus ik kwam in een leeg appartement. Toen maar een briefje neergelegd, het thuisfront laten weten dat ik heel was aangekomen en toen maar meteen mijn bed in gedoken om 7 u ’s avonds. Jetlaged a.f.

 

STAGE
Gelukkig startte mijn stage twee dagen later en wat had ik het daar leuk! Super toffe mensen en ik voelde mij meteen op mijn gemak. Ik leerde ontzettend veel nieuwe mensen kennen, omdat mijn stage een stage bemiddelingsbedrijf is voor studenten. Die mensen kwamen dus allemaal bij ons over de vloer. Ik leerde iedereen kennen en ineens was mijn vriendenkring + 30. Samen deden we ontzettend gave dingen en ben ik serieus uit mijn comfort zone gekomen. Ik kan het iedereen aanraden, het is eng in het begin, maar je krijgt er zoveel voor terug! Ik heb ondertussen slaapplaatsen op 10 verschillende plekken in de wereld. Allemaal internationale vrienden en mijn bucket list is al voor een groot deel afgevinkt want ja, je bent in NZ en wat doe je daar dan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCKETLIST

Ja inderdaad, daar ga je Bungee Jumpen, Parachute springen, Kayajakken, met wilde dolfijnen zwemmen en nog veel meer!  Van te voren had ik gezegd; nee mama, ik zal echt niet gaan bungee jumpen en ik ga ook ECHT NIET uit een vliegtuig springen. Wist ik veel dat ik eigenlijk gewoon een adrenaline junkie ben en dit dus allemaal gedaan heb ;). Ik heb ook de Tongariro Crossing gedaan. Een 16,4 km lange hike over vulkanisch landschap. Boven op de vulkaan kwamen we in een sneeuwstorm, en ja, we almost died, not joking. Het was -10 en we zaten vast tussen twee vulkanische kraters. Na 9 uur, zijn we er toch levend vanaf gekomen.

 

Toen mijn vriend twee weken op vakantie kwam, hebben we serieus alles, maar dan ook alle activiteiten gedaan die NZ te bieden heeft. Heeft mij al mijn ribben gekost, maar serieus, ik wil dat echt niet terug inruilen.  Even een korte samenvatting: we zijn van de Kawarau brug gesprongen in Queenstown. Gelukkig zaten onze voeten vast aan een touwtje (zie foto’s;)). We zijn uit een vliegtuig gesprongen van 12.000 voet hoog. We hebben tussen de wilde dolfijnen gekajakt in Abel Tasman (ff serieus, ik werd gek toen we ineens omringt waren door een groep van ongeveer 40 dolfijnen). We hebben de filmsets van Lord of the Rings bezocht inclusief Frodo’s huis in Hobbiton. We hebben de Franz Joseph Glacier beklommen. We hebben een helikopter vlucht gemaakt over de bergen. We zijn in een super snelle speedboot over een rivier geschoten en nog zo veel meer!

 

JUST DO IT!

Ik zeg je, als jij nog aan het twijfelen bent om een stage in het buitenland te kiezen; DOEN! Je wordt er een beter, socialer, interessanter, meer ontwikkeld, taalkundig persoon van! Je leert zoveel meer, je komt buiten je comfort zone en je leert jezelf redden in zulke situaties. En het mooiste van allemaal, je leert vrienden kennen voor het leven.. laten die van mij nou net in Hawaï, Canada, Engeland en Amerika wonen..

 

Heb jij een stage in het buitenland gedaan? En wat vond je er van? Laat het mij weten in een berichtje! 

 

 

 

In 2014 they gave me the opportunity to do an internship abroad. I thought that would be really cool, but also quite scary. I mean, by yourself .. in the plane, making new friends, away from family and friends. Yet I just did it, it had thrown myself into the deep.... I went to New Zealand! Yes, I hear you think, straight to the other side of the world? But I was already checking out pictures and videos from New Zealand for at least a year, so I forced myself to go.

 

After I arranged an interesting Internship at a Dutch company in Auckland (Stagereizen.nl), I booked my plane ticket (YES, no return!). I then finished my to-do list (arranging my visa etc.). I already packed my suitcase at least two weeks before take-off, I was just really excited haha.

 

SCHIPHOL

Once at the airport, I was quite nervous. I mean, you can expect a journey of 29 hours, and all by yourself. I also had another 10 hour overlay in Dubai during midnight... The farewell was quite intense. You go away for 4.5 months and to say goodbye to my family, friends and boyfriend is not fun! Luckily my boyfriend came to visit me halfway through my internship.

 

New Zealand

I could see NZ from the plane, really beautiful! I was like, YES, I do this, how cool. Once we landed I was thrilled. I had to stretch myself for a while because of that uncomfortable position after 29 hours on the plane. After some stretching, I was completely normal again ;).

 

Out of my comfort zone

Everything was perfectly arranged for me and they brought me to the apartment. When I got there, I was all alone and obviously very tired from the trip. When I was in my room, I felt really lonely.. I could cry! I just had no one to talk to. My roommate (a Dutchie, fortunately) was gone, so I came into an empty apartment. I wrote a note, to let her know that I had arrived and then I went to bed at 7 o’clock in the evening. Jetlagged A. F.

 

INTERNSHIP

Fortunately my internship started two days later and it was great! Super nice people and I felt immediately at ease. I met a lot of new people, because my internship is an internship mediation for students. Those people all visit our office. I got to know everybody and all of a sudden my friends were + 30. Together we were doing very cool stuff and I got seriously out of my comfort zone. I can highly recommend it, it's scary at first, but you get so much in return! Meanwhile I can sleepover in 10 different places in the world. All international friends and my bucket list is all partly checked off, because yes, you're in NZ and what do you do there?

 

BUCKET LIST

Yes indeed, we did a Bungee Jump, Sky diving, Kayaking, swimming with wild dolphins and much more! I had said before; No mom, I will not go bungee jumping and I'm also not planning to jump out of an airplane. Little did I know that I'm really just an adrenaline junkie and have done all of this. ;) We also did the Tongariro Crossing and almost died. Not joking, we came into the middle of a blizzard and we where stuck between two enormous volcano craters when it was minus 10. After 9 hours, we made the end. Still alive. ;)

 

When my boyfriend came to visit for two weeks, we have done seriously everything, all the activities NZ has to offer. It cost me all my ribs, but seriously, I would not trade that for anything. A short summary: We jumped from the Kawarau Bridge in Queenstown. Fortunately, our feet were stuck on a string (see photos;)). We jumped out of an airplane at 12,000 feet high. We have kayaked among wild dolphins in Abel Tasman (seriously, I went crazy when we were suddenly surrounded by a group of about 40 bottle nose dolphins). We have visited the film sets of Lord of the Rings, including Frodo's home in Hobbiton. We climbed the Franz Joseph Glacier. We made a helicopter flight over the mountains. We went on a super fast speed boat on a river and so much more!

 

JUST DO IT!

I tell you, if you're still hesitating to pick a placement abroad; DO IT! You become a better, more social, more interesting, more developed linguistic person! You learn so much more, you come out of your comfort zone and you get to save yourself in such situations. And best of all, you get to know friends for life .. let me just say, mine live in Hawaii, Canada, England and America ..

 

Did you do an Internship abroad? Let me know in the comments.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ABOUT ME

Hi there! My name is Peggy; freelance media/ graphic designer, content creator, beauty, fashion and travel lover & founder Peggyleenders.nl

FOLLOW ME ON INSTAGRAM

FOLLOW ME ON FACEBOOK

THIS WEEK'S TOP POSTS

November 13, 2019

Please reload

FOLLOW ME ON TWITTER

© 2019 by YLSNB |  KVK: 50987100

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black RSS Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black RSS Icon